Her er du:

esg电竞比赛2022

Som varslet fra Skatteetaten må du ha endret oppsettet og eventuelt justert kontoplanen for den nye rapportering som gjelder fra 1. Januar 2017.

Nye MVA koder i Dynamics NAV

Dette betyr at du må opprette nye MVA koder i Dynamics NAV for at dette kan rapporteres på vanlig måte ved første rapportering i april 2017. Det er viktig at føringene vedrørende 2017 gjøres etter dette nye oppsett.

http://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Om-oss/Prosjekter/omsetningsoppgave-for-merverdiavgift-endres-fra-2017

Rapportering i tide

Active Business Solutions har tatt hånd om kundene sine og sikrer at de er klare for den nye rapportering i tide.

Har din Dynamics NAV forhandler ikke mulighet for å hjelpe deg er du velkommen til å ta kontakt med oss for hjelp.

 

 

 

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central / Dynamics NAV partner