esg电竞直播软件下载

For mange virksomheder er lageret virksomhedens centrale omdrejningspunkt og en effektiv og velfungerende lagerstyring er derfor en betydelig og vigtig del af den daglige drift. Med Business Central får du indbygget funktionalitet til lagerstyring, helt standard.

Hvad er lagerstyring?

Formålet med lagerstyring er kort sagt at reducere virksomhedens lageromkostninger uden at det forringer serviceniveauet og giver utilfredse kunder.

Dårlig lagerstyring kan være et rigtigt dyrt problem, som har en negativ og direkte inflydelse på virksomhedens cash flow og derfor i sidste ende kan have katasrofale økonomiske konsekvenser. Et lager der ikke stemmer nøjagtigt, kan føre til mangel på varer, forsinkelser og et lagerniveau, som enten er for højt eller lavt, hvilket fører til utilfredse kunder til følge og i høj grad vil skade forretningen.

For mange virksomheder er der både effektivisering og omkostningsbesparelser at hente ved at optimere lagerstyringen.

Lagerstyring:

  • Modtagede varer håndteres korrekt
  • mængden af overflødige dele og produkter minimeres
  • Efterspørgslen på dine produkter imødekommes
  • Mulighed for at spore produkter
  • Lev op til krav og efterspørgelser
  • Indsamlig af varedata

Administrer dit lager med Business Centrals effektive lagerstyringsfunktionalitet

Forbind dit lager, dets interne aktiviteter, indkøbsordrer og fakturaer gennem en fleksibel og skalerbar løsning. Lagerstyringsfunktionaliteten i Business Central giver ikke alene indsigt i hver enkelt forsendelse eller proces, men optimerer lagerprocesserne så der opnås størst mulig udnyttelse af lagerrummet. Real-tids indberetninger til Business Central giver præcise og øjeblikkelige tilbagemeldinger på status-forespørgsler.

Hold dit lager opdateret
Opret finanskonto poster, indregisterer stigninger og fald i antallet af varer, overvåg din lagerbeholdning på tværs af lokationer

Håndter effektivt dine interne lageraktiviteter
Med BusinessCentral opnår du kontrol over alle de gængse arbejdsprocesser på dit lager, såsom at fjerne og flytte varer

Forbedre ordreudførelse
Business Central giver dig mulighed fo, at du kan følge hver enkelt ordrer og derfor kan give dine kunder en præcis ordrer status

Opret købsordrer
En købsordre repræsenterer en aftale med en leverandør om at købe varer eller tjenesteydelser. Business Central gør det nemt og hurtigt at oprette en købsordrer

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central / Dynamics NAV partner