esg电竞网址战队排榜

For mange selskaper er lageret selskapets sentrale omdreiningspunkt og effektiv og velfungerende lagerstyring er derfor en betydelig og viktig del av den daglige driften. Med Business Central får du innebygd lagerstyringsfunksjonalitet, ganske standard.

Hva er lagerstyring?

Kort sagt er formålet med lagerstyring å redusere og effektivisere selskapets lagerkostnader uten at det går ut over servicenivået.

Dårlig lagerstyring kan være et veldig dyrt problem, som har en negativ og direkte innvirkning på selskapets cash flow og kan derfor til slutt ha katastrofale økonomiske konsekvenser. Feil lager kan føre til mangel på varer, forsinkelser og lagernivå som er for høyt eller lavt, noe som kan føre til misfornøyde kunder og som vil skade virksomheten i stor grad.

For mange selskaper vil det i tillegg både være effektivitets- og kostnadsbesparelser som kan oppnås ved å optimalisere lagerstyringen.

Lagerstyring:

  • Mottatte gjenstander blir håndtert korrekt
  • Mengden av overflødige deler og produkter minimeres
  • Etterspørselen etter produktene dine imøtekommes
  • Evne til å spore produkter
  • Lev opp til krav og etterspørsel
  • Innsamling av varedata

Administrer varelageret ditt med Business Centrals effektive lagerstyringsfunksjonalitet

Forbind lageret ditt, dets interne aktiviteter, innkjøpsordrer og fakturaer gjennom en fleksibel og skalerbar løsning. Lagerstyringsfunksjonaliteten i Business Central gir ikke bare innsikt i hver forsendelse eller prosess, men optimaliserer lagerprosesser for å maksimere utnyttelsen av lagringsplass. Sanntidsvarsler til Business Central gir nøyaktig og umiddelbar tilbakemelding på statusforespørsler.

Hold ditt lager oppdatert
Opprett finansrkonto poster, innregistrer av stigninger og fall i antall varer, overvåke varelageret ditt på tvers av lokasjoner

Administrer effektivt interne lageraktiviteter
Med Business Central får du kontroll over alle de vanlige arbeidsprosessene i lageret ditt, for eksempel å fjerne og flytte gjenstander

Forbedre ordreutførelsen
Business Central lar deg følge hver ordre og derfor kan du gi kundene dine en nøyaktig ordrestatus

Opprett innkjøpsordrer
En innkjøpsordre representerer en avtale med en leverandør om å kjøpe varer eller tjenesteytelser. Business Central gjør det enkelt og raskt å opprette en innkjøpsordre

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central / Dynamics NAV partner