esg电竞娱乐

Business Central er den ideelle løsningen for å administrere og bokføre bedriftens regnskap. Business Central sikre at dine økonomiske og regnskapsmessige oppgaver blir utført effektivt og med minst mulig feilmargin.

Hva er finans / økonomistyring?

Begrepet økonomistyring eller finansstyring, dekker over selskapets fokus på planlegging, organisering, styring og kontroll av finansaktivitetene, som nøkkeltall, gjeld og innkjøp.

Begrepet brukes vanligvis om et selskaps økonomiske strategi, ikke bare langsiktig budsjettering, men også fordelingen av kortsiktige ressurser slik som selskapets kortsiktige forpliktelser som skal gjøres opp i inneværende regnskapsår. Økonomistyring behandler også utbyttepolitikk.

Administrer bedriftens økonomi med Business Central

Standard inkluderer Business Central konfigurasjon av praktisk talt alle økonomiske prosesser som eksisterer i et selskap, og denne konfigurasjonen kan tilpasses slik at løsningen passer til den enkelte virksomhet.

Standard inkluderer konfigurasjonen i Business Central en oversikt over kontoer og posteringsgrupper. Oversikten effektiviserer prosessen med å tildele standard hovedboks bokføringskontoer til kunder, leverandører og varer.

Gjør smartere finansielle beslutninger

Med det rette økonomisystemet får du mest mulig ut av dataene dine og kan gå et skritt videre. Ved å oppdele siloer og sentralisere dataene dine fra økonomi, salg, service og drift, får du en nøyaktig oversikt over virksomheten din. Og du kan gå enda lenger. Ved å bruke oppdateringer i sanntid har du muligheten til å identifisere trender eller problemområder før de utvikler seg til betydelige problemer.

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central / Dynamics NAV partner